Általános szerződési feltételek

Legutolsó módosíts dátuma: 2020.02.14.

Szolgáltató, általános adatok, elérhetőségek, ügyfélszolgálat

Szolgáltató neve: Selicon Kft.
Székhely: 2030 Érd Sóskúti út 24. Cégjegyzékszám: 08-10 -001871
Adószám: 24786922-2-08
Levelezési cím: 2030 Érd Sóskúti út 24.
Ügyfélszolgálat: info@mrmosi.hu
Központi email cím: info@mrmosi.hu
Szolgáltató Internetes oldalának címe: www.mrmosi.hu
Általános Szerződési Feltételek elérhető: Szolgáltató internetes oldalán.

Általános Szerződési Feltételek hatálya

A Selicon Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2030 Érd Sóskúti út 24., cégjegyzékszáma: Cg.13-09-204258, adószáma: 27335446-2-13, levelezési címe: 2030 Érd Sóskúti út 24., e-mail címe: info@mrmosi.hu, továbbiakban: Mr Mosi), felhasználói, illetve valamennyi igénybe vevő részére a jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák a Selicon Korlátolt Felelősségű Társaság üzleteiben, az igénybe vehető szolgáltatásokra vonatkozó alapvető jogokat és kötelezettségeket.

Az általános szerződési feltételek elfogadásával az ügyfél és a Selicon Korlátolt Felelősségű Társaság között, írásbeli szerződés jön létre, amely jogviszonyt mindkét fél kölcsönösen elismeri és elfogad. Az ügyfél az aláírt szerződést előzetesen megismerte, magára nézve azt kötelezőérvényűnek tekinti. A szerződés mindenkori elérhetőségét az ügyfél számára a szolgáltató biztosítani köteles.

Mr Mosi által kínált szolgáltatások

Mr Mosi, az általa működtetett önkiszolgáló mosoda hálózat egységeiben mosási, illetve szárítási szolgáltatást nyújt. Mindkettő személyzet, azaz felügyelet nélküli önkiszolgáló ipari szolgáltatásnak minősül. Az ügyfél önállóan személyzet nélkül helyezi be a szennyest és veszi ki a tisztított ruhát a gépekből, ellenőrzi a mosógép és szárítógép dobját illetve a programkiválasztás, díjfizetés is az ügyfél által önállóan történik az erre kialakított fizető automatán keresztül.

Mosási lehetőségek leírása

A Mr Mosi üzleteiben lehetőség van x kg ruha mosására. Mr Mosi szolgáltatásába bele tartozik, hogy a mosógépei teljesen automatikusan adagolják a mosáshoz szükséges vegyszereket. A Mr Mosi mosógépeibe kifejezetten tilos saját mosószert illetve egyéb mosáshoz használatos tisztítószert adagolni.

A különböző mosási programokhoz az alábbi vegyszereket használja
 • Mosószer
 • Zsíroldó
 • Véroldó
 • Semlegesítő
 • Fertőtlenítő/fehérítő
 • Öblítő
Minden mosógépen a felhasználó X program közül választhat
 • Fehér 60°
 • Színes 40°
 • Fehér 40°
 • Kényes 30°
 • Ágynemű 35°

Mosási szolgáltatás rendeltetésszerű használata lépések szerint

 1. Ügyfél által hozott ruha illetve textilmennyiségnek megfelelő kapacitású mosógép kiválasztása.  Mosni kívánt szennyes gépbe történő behelyezése, majd az ajtó bezárása.
 2. A mosógépen a kívánt mosási program kiválasztása.
 3. Kiválasztott szolgáltatás árának megfizetése. Fizetési módok az alábbiak lehetnek: készpénzes fizetés, bankkártyával történő fizetés. Sikeres tranzakció után a program automatikusan elindul
 4. Az előre programozott mosási programok a legjobb hatékonyság érdekében kerültek programozásra.

Figyelem!

A megfelelő mosási eredmény elérése érdekében tilos a gépeket a névleges kapacitásnál jobban megtölteni, továbbá figyelembe kell venni a mosni kívánt textília térfogatát is. Mr Mosi semmilyen nemű felelősséget nem vállal a nem rendeltetésből eredő úgynevezett túltöltésből eredő, nem megfelelő mosási eredményért. Az ügyfélnek tilos bármely nemű, eredetű más tisztítószert, mosószert a gépbe helyeznie.

Szárítási szolgáltatás leírása

A Mr Mosi üzleteiben lehetőség van x kg ruha szárítására.

Figyelem! 

A szárítási szolgáltatás esetében, Mr Mosi meghatározott hőmérsékleten történ szárítási időt értékesít. A szárítógépek alapértelmezett szárítási időtartama X perc, amely tartalmazza a felmelegítési időt is. A X perces időtartam átlagos textíliáknál és megfelelő töltöttségnél jellemzően elégséges a teljes szárításra.

Minden szárítógépen a Felhasználó X program közül választhat

 • Extra kényes 65 °C
 • Közepesen kényes 70 °C
 • Kényes 75 °C
 • Normál 80 °C
 • Közepes és magas 85 °C
 • Magas 90 °C

Mr Mosi fenntartja a jogot, hogy a technológiai beállításokat ezen belül is a programokat, szárítási időket, hőfokokat előzetes hozzájárulás nélkül is változtassa.

Szárítási szolgáltatás rendeltetésszerű használata lépések szerint

 1. Nedves textíliák tömegének és térfogatának megfelelő méretű szárítógép kiválasztása.
 2. A gépen található kijelzőn a +/- jel segítségével a kívánt hőfok kiválasztása.
 3. Fizető automatánál a kiválasztott szolgáltatás árának megfizetése. Fizetési módok az alábbiak lehetnek: készpénzes fizetés, bankkártyával történő fizetés. Sikeres tranzakció után a program automatikusan elindul.

Fontos!

A szárítógépek magas hőfokon működnek. A textíliák kivételekor eltávolításakor körültekintően óvatosan kell eljárni, ügyelve hogy a gép illetve a szárított textíliák különösen a fémes vagy más könnyen átforrósodó elemei forrók lehetnek.

Szolgáltatás nyújtásának, helyszínei

A Mr Mosi üzletek, személyzet nélküli, önkiszolgáló üzemmódban működnek. Az üzletben zárt rendszerű kamerás megfigyelés és riasztórendszer működik, amely a vagyon és a balesetbiztosítást szolgálja.  A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő adatok a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra. A Társaság biztosítja, hogy ezen automatikusan rögzített adatok egyéb felhasználói személyes adatokkal a kötelező jogszabályi előírásokat kivéve össze nem kapcsolhatók. Az elektronikus megfigyelőrendszer a hét minden napján, 0-24 órában, megszakítás nélkül, üzemel. A felvételeket az üzletekben található digitális rögzítő egységek legfeljebb 72 óráig tárolják. A berendezéseket mindenki saját felelősségére használhatja. A mosó és szárítóberendezéseket 18. éven aluli kiskorú nem veheti igénybe, a mosodákban is kizárólag csak szülői felügyelet mellett tartózkodhatnak. Mr Mosi nem vállal felelősséget az őrizetlenül hagyott a gépből vagy az üzlet bármely területéről történő lopásból eredő károkért.  A mosodában lehetőségekhez mérten, játszósarok kerülhet kialakításra a kisgyermekek részére. A játszósarok használata kizárólag az ügyfél felelőssége és lehetősége. A gyermekek számára a játszósarkot csakis rendeltetésszerűen lehet igénybe venni. Gyermeket felügyelet nélkül hagyni tilos és veszélyes.

A Mr Mosi üzletei

Az önkiszolgáló mosodai üzleteknek a listáját www.mrmosi.hu címen találják.

Fizetés/Árak/Számlázás

Árak

A Mr Mosi árai megtalálhatók az üzletekben kifüggesztett kommunikációs felületeken, a feltüntetett árak minden esetben bruttó összegek. A Mr Mosi fenntartja a jogot, hogy a felhasználói árakat előzetes egyeztetés és közlés nélkül egyoldalúan módosítsa. A Mr Mosi a szárítási szolgáltatást, mint szárítási időt értékesít, a szárítás minősége függ a szárítógépbe helyezett textíliák mennyiségétől és minőségétől.

Fizetési lehetőségek

 • Készpénz
 • Bankkártya
 • Törzsvásárlói kártya

Számlázás

A Mr Mosi a hálózaton belül igénybe vett szolgáltatásokról elektronikus áfás számlát állít ki.

Számlaigénylés menete

A számlaigényét e-mail-ben, a szamla@mrmosi.hu email címre szükséges elküldeni. Ez esetben az e-mail-nek tartalmaznia kell a

 • kívánt számlázási adatokat név, cím, kézbesítési e-mail cím
 • csatolva a hivatkozott szolgáltatás blokkját. 

Ha a számlaigénylő blokkal nem rendelkezik, abban az esetben az igénybe vett szolgáltatás részleteit szükséges megadni (hely, idő, szolgáltatás, gép).

Figyelem!

30 napnál régebbi tételekről nem áll módunkban számlát kiállítani!

A számlaigényeket a szamla@mrmosi.hu címre szükséges megküldeni

Szolgáltatások igénybevételével, mosoda használatával kapcsolatos előírások, szabályok, etikai kódex, házirend

 1. A Mr Mosi önkiszolgáló, személyzet nélküli mosodahálózatot üzemeltet a működési engedélyben foglalt előírások és az irányadó jogszabályok pontos betartásával, a folyamatos szükséges karbantartás elvégzése mellett. Az ügyfelek jogi vagy 18. életévüket betöltött természetes személyek a fenti leírás figyelembevételével, a Mr Mosi mosodákat csak saját felelősségükre használhatják ezt a Mr Mosi mosodába való belépéskor tudomásul veszik, és belépésükkel hozzájárulásukat adják. Mr Mosi minden tőle elvárhatót megtesz az ügyfelek megfelelő tájékoztatása érdekében. Ebből a célból minden lehetséges helyen tájékoztató feliratokkal látja el a helyiséget a szolgáltatás igénybevételének gördülékeny és szabályszerű működtetés érdekében.
 2. A mosodai hálózat üzleteiben 18 éven aluli gyermek csak felnőtt felügyelet mellett tartózkodhat, és a szolgáltatásokat igénybe nem veheti.
 3. A Mr Mosi hálózat üzleteiben található mosó, szárító gépeket, berendezéseket, tárgyakat mindenki csak saját felelősségre veheti igénybe.
 4. Mr Mosi nem vonható felelősségre a mosodákban akár mosó vagy szárítógépekben hagyott és/vagy ott elvesztett és/vagy eltulajdonított tárgyakért. A fentebb említett okokból így a Mr Mosi önkiszolgáló mosodái kártérítés fizetésére nem kötelezhetőek.
 5. Mr Mosi nem vonható felelősségre a mosodáiban tartózkodó személyek magaviseletéért, az ezzel kapcsolatos előírások, szabályok, etikett, házirend betartatásáért.
 6. Mr Mosi kiemelten fontosnak tartja és megtesz minden szükséges óvintézkedést a titoktartás érdekében, hogy mind az ügyfelet, mind a nálunk tisztított szárított, textíliákat illetően.
 7. Felhasználó köteles a textileken található címkét szolgáltatásainak használata előtt történő ellenőrzésére. Mr Mosi nem felel a tisztítandó ruhaneműk, textíliák címkéjének ellenőrzéséért, a nem előírásnak megfelelő mosásból/szárításból eredő károkért.
 8. Mr Mosi fenntartja magának a jogot, hogy megtagadja bármely textília tisztítását.
 9. Mr Mosi hálózat gépeiben tilos az állatszőrös textíliák mosása és/vagy szárítása. Csak az erre kijelölt gépek esetén lehetséges ez. Téves gép használat vagy ezen előírás megszegése a rendszerben okozott kár, vagy a tisztítás idejére felfüggesztett nyitvatartásiból eredő károkat Mr Mosi jogosult a károkozóra ráterhelni és a károkozó köteles megtéríteni azt
 10. Mr Mosi hálózat gépeiben tilos a szőnyegek mosása és/vagy szárítása. Ezen előírás megszegése következtében a hálózat gépeiben, rendszerében okozott károkért az ügyfélfelelősségre vonható.
 11. Mr Mosi szárítógépeibe cipőt vagy egyéb hasonló keményebb szárítandó tárgyat betenni tilos. Ezen előírás megszegése következtében a hálózat gépeiben, rendszerében okozott károkért az ügyfélfelelősségre vonható.
 12. A mosógépekben és/vagy szárítógépekbe szigorúan tilos bármilyen személy, élő állat, étel, ital, gyúlékony vagy robbanó anyag, illetve egyéb nem ruha és textil behelyezése. Ezen előírás megszegése következtében a hálózat gépeiben, rendszerében okozott károkért az ügyfél felelősségre vonható.
 13. Mr Mosi nem vonható felelősségre a mosógépben és/vagy szárítógépekben hagyott tárgyak által a textilekben okozott károkért. Éppen ezért javasoljuk, hogy az ügyfél mindenképp ellenőrizze a mosógép dobját és/vagy szárítógépek belsejét a textíliák behelyezése előtt.
 14. Mr Mosi nem vonható felelősségre azok a ruhák esetében, sem amelyek eresztik a színüket vagy összemennek egy mosás során az ügyfél által a nem a címkén előírtaknak megfelelő program kiválasztása vagy egyéb előírás megszegéséből eredő károkért.
 15. Mr Mosi nem vonható felelősségre az extra igényes, azaz a kényes ruhadarabok esetlegesen bekövetkezett sérüléséért.
 16. A Mr Mosi-ban lévő fizető automatát kizárólag a használati utasításokat, a leírásokat, illetve a gépen elhelyezett kiírásokat követve engedélyezett használni. Mr Mosi felelősségre nem vonható és nem kötelezhető kártérítés fizetésére a szabályok be nem tartása és a nem megfelelő használatból eredő ügyfél károkért. Az ügyfél felelősségre vonható a fizető automatában vagy a Mr Mosi más berendezésében okozott károkért, és az ezzel összefüggésben keletkezet károkért.

Mr Mosi etikett és házirend

 1. Az üzletben videokamerás megfigyelőrendszer működik. A felvételek az adatkezelési szabályzatban leírtaknak megfelelően, a törvényi szabályozást betartva kerülnek tárolásra. A felvételeket csak az illetékes szervnél történt hivatalos feljelentés megtétele után és csak és kizárólag hivatalos megkeresés után az illetékes szervnek tudjuk kiadni.
 2. Mindennemű rongálás, gondatlan vagy szándékos károkozás, a mosoda berendezéseinek illetve a szolgáltatásainak nem rendeltetésszerű használata, harmadik felet egyértelműen zavaró magatartás kivétel nélkül rendőrségi feljelentést von maga után.
 3. A Mr Mosi hálózat üzleteiben csak és kizárólag a szolgáltatás igénybevétele céljából és ideje alatt engedélyezett és szabályos bent tartózkodni.
 4. A Mr Mosi hálózat üzleteiben díjmentes wifi szolgáltatás működik a WifiZone rendszerén keresztül. A wifi hálózathoz való kapcsolódás lépései megtalálhatóak a mosodákban kifüggesztett használati utasításokon.
 5. A Mr Mosi hálózat 0-24, azaz non-stop nyitva tartó üzleteiben éjjel SMS beléptető rendszer működik. A beléptető készülék mellett található leírás tartalmazza a használati utasításokat. Bemenet után, illetve kifelé jövet bizonyosodjon meg arról, hogy az ajtót bezárta! Illetéktelen személyeket beengedni szigorúan tilos! Ebből eredő károkért, az ügyfél felelősségre vonható.
 6. A Mr Mosi hálózat nem non-stop nyitva tartó üzleteiben az utolsó gépindítás a zárás előtt 1 órával lehetséges.
 7. A Mr Mosi hálózat nem non-stop nyitva tartó üzleteiben, záróra után az üzletben tartózkodni tilos. E pont megszegése rendőri feljelentést von maga után.
 8. A Mr Mosi hálózat üzleteiben alkohol és étel fogyasztása szigorúan tilos!
 9. A Mr Mosi hálózat mosodáiban és a bejárat 5 azaz öt méteres körzetén belül hatóságilag tilos a dohányzás!

Franchise

A Mr Mosi hálózatán belül bizonyos mosodák Franchise rendszer keretén belül működnek. A Franchise üzletekben a szolgáltató feladata és az ő felelősségi köre ellátni az üzemeltetéssel kapcsolatos teendőket.

Reklamáció, hibabejelentés

A Mr Mosi működésével kapcsolatos panaszokat, reklamációkat, hibabejelentéseket, észrevételek írásban a panasz@mrmosi.hu e-mail címen áll módunkban fogadni.