Adatvédelmi tájékoztató

Vagyonvédelem

Elektronikus képi kamerarendszer

A Selicon Kft. által üzemeltetett mosodáiban elektronikus megfigyelő és képrögzítő rendszer működik, melynek részeként kamerák kerültek elhelyezésre a mosoda területén. A kamerák pontos elhelyezkedésére és a megfigyelt területekre vonatkozó további információk az adott mosodában a falra kifüggesztett kamera tájékoztatóban olvashatók.

A személyes adatok kezelője: Selicon Kft. (2030 Érd Sóskúti út 24.)

Adatfeldolgozó: Selicon Kft. (2030 Érd Sóskúti út 24.)

Az adatkezelés célja

Az emberi élet, a testi épség megóvása, a vagyoni javak, valamint készpénz védelme, veszélyes anyag őrzése érdekében a jogsértések megelőzése, észlelése, az elkövető tettenérése, valamint a jogsértések bizonyítása, a mosodai területre való belépésének a tényének rögzítése, az illetéktelenül benntartózkodók tevékenységének rögzítése és dokumentálása, a nem várt események balesetek körülményeinek vizsgálata.

Az adatkezelés jogalapja

Az érintett hozzájárulását adja amennyiben a Selicon Kft. területére való belépéssel, a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja, kimondja, hogy a Selicon Kft-nek jogos érdeke fűződik a vagyonvédelemhez.

A kezelt személyes adatok típusa

A Selicon Kft. által üzemeltetett mosodáinak a területére belépő személyeknek a képfelvételeken látszódó arcképmása és egyéb, a megfigyelőrendszer által rögzített személyes adatai.

Az adatkezelés időtartama

A felhasználás hiányában legfeljebb tíz nap [SzVMt. 31. § (3) bek. c) és d) pont].

Az adatok tárolásával kapcsolatos információk

A rögzített felvételeket a mosodában található szervereken, fokozott adatbiztonsági intézkedések mellett tároljuk, így biztosított, hogy illetéktelen személyek ne férhessenek hozzá és tekinthessék meg vagy másolhassák ki a felvételeket.

Hozzáférés a képekhez

A kamerák aktuális képének és a felvételek megtekintésére a Selicon Kft. jogosultsággal rendelkező munkavállalói jogosultak.

Azon érintett személyek, akinek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel rögzítése érinti, jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy a felvételt az adatkezelő ne semmisítse meg, azaz ne törölje a bíróság vagy a hatóság megkereséséig, de erre maximum 30 napig van lehetőség. A felvételen szereplő személy továbbá kérheti az adatkezelőt, hogy írásban tájékoztassa arról, mi látható az őt tartalmazó rögzített felvételen. Az érintett személy csak olyan felvételről kaphat másolatot, amin más személy vagy személyek nem, vagy csak felismerhetetlen módon szerepel vagy szerepelnek rajta. Ha a fentiek nem teljesíthetők, az adatkezelő biztosítja az érintett személy számára, hogy megtekinthesse az őt (is) tartalmazó felvételt, felvételeket.

Adattovábbítás: szabálysértés vagy büntetőeljárás esetén az azokat lefolytató hatóságok, bíróságok felé.

Az átadott adatok köre: a működtetett kamerarendszer által készített, érdemi információt tartalmazó felvételek.

Az adattovábbítások jogalapja: a Be. 261. § (1) bekezdése, a 308. § (2) bekezdésének a) pontja és a 376. § (2) és (3) bekezdései, valamint az Sztv.75. § (1) bekezdésének a) pontja és 78. § (3) bekezdése.

A Selicon Kft. levelező rendszere

Amennyiben Ön megkeres minket a www.mrmosi.hu felületén megadott e-mail címen vagy a www.mrmosi.hu oldalon üzemeltetett űrlapon vagy a jelen dokumentumban megadott, elérhetőségek egyikén úgy kapcsolatba tud lépni a Mr Mosi adatkezelőjével a Selicon Kft-vel. A Selicon Kft-hez minden elküldött és beérkezett e-mailt a küldő e-mail címével, a nevével és a küldés dátumával és az üzenetben megadott további egyéb személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb öt évig őrizzük meg.

Az adatkezelés célja: a megkeresések és az érdeklődők kérdéseinek megválaszolásához szükséges kereshetőség és beazonosíthatóságának biztosítása.

Az adatkezelés jogalapja: jogos érdeke fűződik az adatkezelőnek ahhoz, hogy a megkeresésekre kérdésekre érdemi megválaszolásához, beazonosíthatóságot és visszakereshetőség biztosítson [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja].

A kezelt adatok köre: e-mail cím, név, dátum, időpont, és az üzenetekben megadott egyéb személyes adatok.

Az adatkezelés időtartama: 5 év azaz öt év

Adatkezelés elmaradásának feltételezhető következményei: az érdeklődő megkereső nem tud választ kapni a megkeresésére.  

Mr Mosi üzleteiben működtetett wifi

A Selicon Kft. üzemeltetett önkiszolgáló mosodáiban wifi kapcsolaton keresztül internetelérést biztosít az xxxxxx szolgáltatásának igénybevételével.

Az ingyenes wifi hálózatának igénybevétele a szolgáltatás igénybevételére korlátozódik.

A Selicon Kft. a wifi hálózathoz csatlakozott készülékek hálózati egyedi azonosítóját (MAC címe) és a csatlakozás időpontját a szolgáltatás kiemelkedően magas és minőségi nyújtásához fűződő jogos érdeke alapján naplózza. A wifi hálózat használatát követően 2 óra után a készülék adatai törlésre kerülnek. A wifi forgalmazást, a megtekintett tartalmakat és az ezzel összefüggő információkat a Selicon Kft. nem rögzíti.

Az xxxx cég, mint a Selicon Kft. szerződött adatfeldolgozója hírközlési szolgáltatóként törvényi kötelezettségének eleget téve, a www.xxxx.hu címen közzétett adatvédelmi tájékoztatójában meghatározott módon a wifi használatot naplózza.

Marketing célú hírlevél adatbázis

A direkt marketing célú megkereséshez beleegyezésüket adók adatait a Selicon Kft. kezeli.

Az adatkezelés célja

Üzleti célú adatbázis kiépítése, a feliratkozok és érintettek részére reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése, online elemzések és analitikai adatok felhasználásával egyedi és személyre szóló ajánlatok készítése, és az adatkezelők ajánlatainak továbbítása.

Direkt marketing célú megkereséshez csak 18. életévüket betöltött személyek járulhatnak hozzá.

Az adatkezelés jogalapja

A feliratkozó és érintett önkéntes beleegyezését és hozzájárulása, adja a Grt. 6. § (5) bekezdése

A kezelt adatok köre

Azonosítószám, név, cím, e-mail cím, telefonszám, a direktmarketing célú megkereséshez adott beleegyezés és hozzájárulást. Ezen kívül, a rendszer tárolja a fel illetve a leiratkozással, az üzenetek elküldésével, kézbesítésével, megnyitásával, illetve az érintettek online aktivitásával kapcsolatos elemzési adatokat  az események dátuma és időpontja, megtekintett tartalmak, számítógép IP címe, kézbesíthetetlenség meghiúsulásának oka, demográfiai adatok.

Az adatkezelés időtartama

Az érintett hozzájáruló nyilatkozatának visszavonásáig.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei

A feliratkozó nem értesül az adatkezelő ajánlatairól.

Adatmódosítás, törlés

A direkt marketing üzenetek továbbításához adott beleegyezését, hozzájárulását annak visszavonását és a személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi elérhetőségeken lehet kezdeményezni: e-mailben a info@mrmosi.hu címen, továbbá levelezési címünkre küldött levélben postai úton Selicon Kft. 2030 Érd Sóskúti út 24.

A www.mrmosi.hu naplózása

Külső szolgáltatók naplózással kapcsolatos adatkezelése:

A honlap html kódja Selicon Kft.-től független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. A külső szolgáltató szervere közvetlenül a felhasználó számítógépével áll kapcsolatban. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy a hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat többek között IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai, egérmutató mozgása, meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja képesek gyűjteni.

www.mrmosi.hu honlap látogatottsági és egyéb web analitikai adatainak független mérését és auditálását külső szolgáltatóként a Google Analytics szervere végzi. A honlapon külső szolgáltatóként térkép-információkat jelenít meg a www.google.com/maps címen elérhető szolgáltató.

A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő a https://www.google.com/intl/hu/policies/ címen ad részletes felvilágosítást

Google Analytics

A Google Analytics rendszerhasználata

A weboldal a Google Inc. („Google”) Google Analytics rendszerét használja a látogatottságának elemzésére. A Google Analytics rendszere ún. „cookie-kat” – egyszerű, rövid, kisméretű szöveges fájlokat – tárol el az Ön informatikai eszközén és ezek segítségével elemzi a weboldalunk látogatottságát, segítve ezzel a weboldalunk fejlesztését a felhasználói élmény fokozása érdekében.

A „cookie-ban” rögzített, weboldal látogatottságára vonatkozó adatok (a látogatás időpontjával és az Ön IP címével együtt) a Google USA szervereire kerülnek átvitelre és letárolásra. A Google arra használja ezeket az adatokat, hogy az Ön honlap-látogatási szokásait kiértékelje, jelentéseket állítson össze ezekről a XY számára, valamint arra, hogy egyéb, a weboldallal és az internet használatával kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtson.

A cookie-k telepítésének megakadályozása

A cookie-k telepítése megakadályozható ugyan a böngésző megfelelő beállításaival, ebben az esetben viszont előfordulhat, hogy a weboldal bizonyos funkciói esetleg nem használhatók a maguk teljességében. A weboldal használatával a felhasználó kifejezetten beleegyezik, hogy a Google feldolgozhatja az előzőekben ismertetett módon a weboldal használatából eredő adatokat.

Ha a cookie beállításait szeretné kezelni, vagy letiltani a funkcióról azt a saját informatikai eszközén megteheti a böngészőjében. A böngésző eszköztárától függően találhatóak meg a cookie-k/sütik/követési funkciók elhelyezkedései, általában azonban az Eszközök azon belül a Beállítások azon belül az Adatvédelem beállításai alatt állíthatja be, hogy milyen követési funkciókat engedélyez vagy tilt meg az informatikai eszközén.

A Google Analytics tiltása

Azok a felhasználók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics jelentést készítsen a látogatásukról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményt. Ez a kiegészítő arra utasítja a Google Analytics JavaScript-szkriptjeit (ga.js, analytics.js, and dc.js), hogy ne küldjenek látogatási információt a Google számára. Emellett azok a felhasználók, akik telepítették a letiltó böngészőbővítményt, a tartalmi kísérletekben sem vesznek részt.

Ha le szeretné tiltani az Analytics webes tevékenységét, keresse fel a Google Analytics letiltó oldalát (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout), és telepítse a bővítményt böngészőjéhez. A bővítmény telepítéséről és eltávolításáról további tájékoztatásért tekintse meg az adott böngészőhöz tartozó súgót.

Amennyiben további információra van szüksége a Google cookie-kkal kapcsolatban, úgy az alábbi elérhetőségen talál bővebb tájékoztatást: https://www.google.com/policies/technologies/cookies

Közösségi oldalak

Mr Mosi Instagram, Facebook, illetve Messengeren keresztül történő kommunikációt folytat.

Az adatkezelés célja

A bejegyzést írok és/vagy látogatók kommentjeinek, bejegyzéseinek, üzeneteinek (Messenger) megválaszolása.

Az adatkezelés jogalapja

Az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja].

A kezelt adatok köre

A kommentező, bejegyzést író, üzenetet küldő Facebook profil neve, egyéb, az üzenetben, bejegyzésben, kommentben megadott személyes adat.

Az adatkezelés időtartama

A komment hozzászólás esetén, a felhasználó esetleges visszavonásáig, vagy a post előbbi törlése esetéig. Privát üzenetben küldött megkeresés esetén 5 azaz öt év.

Jogorvoslati lehetőségek

Tájékoztatáshoz való jog

Az érintett kérelmére a Selicon Kft. annak érdekében megfelelő intézkedéseket hoz, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást összefoglalt, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, egyértelműen közérthetően és világos formában megfogalmazva nyújtsa.

Visszavonásának joga

Az érintett felhatalmazó jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor mindenféle következmény nélkül visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Helyesbítéshez való joga

Az érintett kérheti az adatkezelőt az általa kezelt rá vonatkozó és esetenként pontatlan személyes adatok helyesbítését kijavítását, és helyenként hiányos adatok kijavítását.

Törléshez való jog

Az érintett a lentebb említett indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Selicon Kft. indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

Törlés lehetséges okai

Személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

Az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

Az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

A személyes adatokat jogellenesen kezelték;

A személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

A személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Cégadatok:

Név: Selicon Kft.
Székhely: 2030 Érd Sóskúti út 24

Cégforma: Korlátolt felelősségű társaság
Cégjegyzékszám: 13-09-204258
A bejegyzőbíróság megnevezése: Budapest Környéki Törvényszék Cégbíróság
Adószám: 27335446-2-13
E-mail: info@mrmosi.hu

Adatvédelmi hatósági eljárás:

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.